Dan Wolgers

Dan Wolgers

Signerad och numrerad

Upplaga: 100 ex.

Offsettryck

Bildyta: 13,5 x 20 cm

Pappersstorlek: 42 x 60 cm

Pris: 2.950 SEK inkl moms