Jan Stenmark

Jan Stenmark

Signerad och numrerad

Upplaga: 100 ex.

Screentryck

Bildyta: 12,5 x 20 cm

Pappersstorlek: 42 x 60 cm

Pris: 2.950 SEK inkl moms