Jenny Lexander

Jenny Lexander

Signerad och numrerad

Upplaga: 100 ex.

Pigmentprint

Bildyta: 33 x 40 cm

Pappersstorlek: 42 x 60 cm

Pris: 2.950 SEK inkl moms