Martin Wickström

Martin Wickström

Signerad och numrerad

Upplaga: 100 ex.

Pigmentprint

Bildyta: 37 x 37 cm

Pappersstorlek: 42 x 60 cm

Pris: 2.950 SEK inkl moms